Vyhlásenie spoločnosti TMH SK k situácii vzniknutej v súvislosti s vírusom COVID-19.

V súvislosti so situáciou šíriaceho sa vírusu COVID-19 naprieč Európou a jeho narastajúceho výskytu na Slovensku a v krajinách priamo susediacich, si vás dovoľujeme touto cestou informovať o opatreniach, ktoré naša spoločnosť zavádza za účelom ochrany zdravia a bezpečnosti našich aj vašich zamestnancov a za účelom prispieť k zníženiu rizika šírenia tohto vírusového ochorenia

V súvislosti so situáciou šíriaceho sa vírusu COVID-19 naprieč Európou a jeho narastajúceho výskytu na Slovensku a v krajinách priamo susediacich, si vás dovoľujeme touto cestou informovať o opatreniach, ktoré naša spoločnosť zavádza za účelom ochrany zdravia a bezpečnosti našich aj vašich zamestnancov a za účelom prispieť k zníženiu rizika šírenia tohto vírusového ochorenia.

V prvom rade vás chceme uistiť, že doterajšia situácia nezastavila výkon nášho podnikania v žiadnej sfére. TMH Europe a TMH Slovensko považujú za dôležité konať rozvážne a zodpovedne a všetky rozhodnutia stavať na podložených faktoch tak, aby zabezpečilo obchodnú kontinuálnosť pre seba a svojich zákazníkov.

TMH Europe vytvorila špeciálny krízový tím, ktorý monitoruje situáciu a na základe analýzy informácií z overených zdrojov, zavádza opatrenia záväzné pre všetky dcérske spoločnosti. Krízový tím zasadá v prípade nevyhnutnosti, minimálne však 2x týždenne a bezprostredne po ukončení stretnutia zasiela všetkým pobočkám inštrukcie, usmernenia a odpovede na otázky.

Na lokálnej úrovni sa riadime usmerneniami TMH Europe a rovnako aj odporúčaním MZVEZ SR, MZSR a ÚVZ SR.

Podnikáme opatrenia najmä v nasledujúcich oblastiach:

  • Cestovné obmedzenia a odporúčania a ich implementácia do praxe
  • Sprísnené hygienické opatrenia a ich implementácia do praxe (pre zamestnancov v kancelárii aj v teréne)
  • Monitorovanie výroby a dopravy
  • Monitorovanie trhu v našom segmente

Nepodceňujeme vážnosť situácie a žiadame vás aby ste podporili naše úsilie o boj proti šíreniu nákazy Korona vírusom (COVID-19). Umožnite prosím našim obchodným zástupcom a servisným technikom, aby pri výkone ich práce v priestoroch vašej spoločnosti prichádzali do kontaktu len so zodpovednou osobou pri dodržiavaní odporúčaných hygienických opatrení, prípadne obmedzili počet osôb na prípustné minimum a umožnili našim zamestnancom prístup k hygienickým zariadeniam.

V prípade zmeny situácie, ktoré ovplyvnia opatrenia našej spoločnosti na Slovensku Vás budeme neodkladne informovať.

Kontakt pre médiá

Toyota Material Handling Europe
Akiko Elmwall, PR Manager
+46 (0)142 8 6259, M: +46 (0)72 701 1577

Kontaktujte nás >

Vymazať všetko