Produkcia výrobného závodu Mjölby

Toyota Material Handling Europe v novej správe o udržateľnosti predstihla rámec EÚ ESRS

Toyota Material Handling Europe vo svojej najnovšej správe o udržateľnosti už postupuje podľa nových európskych štandardov vykazovania informácií o udržateľnosti (rámec ESRS), aj keď tento prístup zatiaľ nie je povinný. Takýmto spôsobom spoločnosť zvyšuje štandardy tým, že prijíma zmeny.

Vo svojej šiestej správe o udržateľnosti spoločnosť Toyota Material Handling Europe zosúladila svoj proces vykazovania s ESRS v dostatočnom predstihu. Tento prístup umožňuje spoločnosti včas identifikovať nedostatky v komunikácii o udržateľnosti, zverejniť aktuálne dostupné informácie a pripraviť sa na nové štandardy, ktoré nadobudnú účinnosť v roku 2026. Rámec ESRS, ktorý je kľúčovou súčasťou smernice EÚ o vykazovaní informácií o udržateľnosti podnikov (CSRD), predstavuje pripravovaný súbor požiadaviek EÚ na dodržiavanie predpisov a zverejňovanie informácií pre veľké spoločnosti.

„Zaviazali sme sa, že budeme voči našim zainteresovaným stranám transparentní, pokiaľ ide o výzvy, ktorým čelíme, aby sme sa stali udržateľnejšou spoločnosťou. Naším cieľom je verejne niesť zodpovednosť za naše záväzky smerom k pokroku prostredníctvom podávania správ o udržateľnosti,“ hovorí Ernesto Domínguez, prezident a CEO spoločnosti Toyota Material Handling Europe.

Toyota Material Handling Europe je už viac ako desať rokov lídrom v oblasti udržateľnosti v oblasti manipulačnej techniky. Zosúladením svojej štruktúry Správy o udržateľnosti 2023 s ESRS pred postupným zavádzaním požiadaviek EÚ a stanovením nových cieľov súvisiacich s jednotlivými normami sa spoločnosť snaží byť naďalej lídrom, pričom sa sústreďuje nielen na svoju vlastnú prevádzku, ale aj na vzťahy s dodávateľmi, subdodávateľmi, zákazníkmi a ďalšími zainteresovanými stranami.

K ďalším dôležitým bodom správy patrí predloženie emisných cieľov spoločnosti iniciatíve Science Based Targets (SBTi), nový záväzok v oblasti diverzity, rovnosti a inklúzie na zabezpečenie inkluzívneho pracoviska a vytvorenie výboru ESG s cieľom posilniť stratégiu udržateľnosti spoločnosti a rozhodovanie v oblasti ESG.

„Každá výzva týkajúca sa udržateľnosti je vo svojej podstate multifunkčná. Preto nám zostavenie tímu riaditeľov z každej obchodnej činnosti umožňuje riešiť celú škálu otázok udržateľnosti, ako sú globálne otepľovanie, diverzita a zdravie a bezpečnosť. Výbor ESG nám umožní podporiť náš manažment a bude hnacou silou pri prechode na udržateľnejšie podnikanie,“ hovorí Tom Schalenbourg, riaditeľ pre udržateľný rozvoj v spoločnosti Toyota Material Handling Europe.

Správu o udržateľnosti 2023 spoločnosti Toyota Material Handling Europe nájdete tu>>

Strategic Marketing Manager

Lieselotte Everaerts

Toyota Material Handling Europe
lieselotte.everaerts@toyota-industries.eu
Tel: +32 3 302 3245
M: +32 498 69 73 92

Vymazať všetko