Toyota Material Handling Europe sprístupňuje asistenčný systém vodiča SEnS+ pre svoj rad čelných vysokozdvižných vozíkov.

Inteligentný snímač prostredia SEnS+, ktorý navrhla a skonštruovala spoločnosť Toyota, využíva stereoskopický kamerový modul na detekciu chodcov a objektov za vysokozdvižným vozíkom. Jedinečná detekcia dynamického rozsahu na základe parametrov vozíka podporuje bezpečnú manipuláciu s materiálom a chráni obsluhu pri cúvaní.

Asistenčný systém vodiča

SEnS+ je asistenčný systém určený na podporu vodičov pri predchádzaní rizikám kolízie prostredníctvom upozornení a ovládania vozíka s cieľom optimalizovať bezpečnosť prevádzky pri zachovaní vysokej úrovne produktivity a znížení nákladov na škody. 

  

Ako to funguje

Pomocou vlastných algoritmov na rozlíšenie chodcov od prekážok v detekčnej oblasti asistenčný systém zisťuje a minimalizuje riziká kolízie pri cúvaní a pomáha vodičom v prípade rizika prijať vhodné opatrenia. Stereoskopická kamerová jednotka, exkluzívna súčasť konštrukcie vysokozdvižného vozíka, deteguje prekážky v detekčnej oblasti najprv ako objekty. Potom, v druhom kroku, rozlišuje chodcov od objektov podľa ich charakteristík státia a spôsobu chôdze.  

Detekčná oblasť sa skladá z troch zón s rôznymi upozorneniami a reguláciou rýchlosti v závislosti od danej zóny a typu objektu.  SEnS+ poskytuje zvukové a vizuálne výstražné upozornenia, ktoré si obsluha jednoducho všimne a identifikuje.  

Jedinečná detekcia dynamického rozsahu zohľadňuje rýchlosť jazdy a uhol natočenia. To umožňuje presnú detekciu prekážok, minimalizuje počet falošných výstrah a zbytočných spomalení, čím sa zachováva vysoká úroveň produktivity a efektívnosti prevádzky. 

Pri zastavení je obsluha upozornená na prekážky za vysokozdvižným vozíkom ešte predtým, ako sa pohne. Ak sa vodič pri zistení prekážky v dráhe jazdy pokúsi cúvať, mechanizmus na zamedzenie pohybu pri rozjazde obmedzí rozjazd vozíka, aby bola prevádzka bezpečná. 

 

Podpora bezpečnej prevádzky pomocou systému SEnS+

Bezpečnosť osôb je prioritou, ale vďaka prevencii rizík kolízie je lepšie chránený aj tovar, regály či ďalšia infraštruktúra. Okrem neželaných škôd a nákladov na vozík zostáva na vysokej úrovni aj produktivita a ergonómia vodiča. 

Asistenčný systém vodiča od spoločnosti Toyota je možné nakonfigurovať podľa vašej aplikácie a v súčasnosti je dostupný v modeloch Toyota Traigo48 a Toyota Tonero s hydrodynamickým meničom, pričom ďalšie modely budú ešte pribúdať. Prevádzkový výkon sa môže líšiť v závislosti od aktuálnych špecifikácií a stavu vozidla, ako aj od podmienok v prevádzkovom priestore. Môžu sa vyskytnúť rozdiely v inštalácii.

Kontakt pre médiá

Toyota Material Handling Europe
Akiko Elmwall, PR Manager
+46 (0)142 8 6259, M: +46 (0)72 701 1577

Kontaktujte nás >

Vymazať všetko