Toyota Material Handling Europe pokračuje spolu s agentúrou EU-OSHA na ceste k nulovej miere nehodovosti

S bezpečnosťou ako prioritou číslo jedna je spoločnosť Toyota Material Handling Europe partnerom, ktorý už desať rokov plne podporuje kampane agentúry EU-OSHA. Nová kampaň na roky 2020-2022 s názvom „Zdravé pracoviská odbremeňujú“ zvyšuje povedomie o muskuloskeletálnych poruchách (MSD) súvisiacich s prácou a o potrebe ich riadenia a podpory kultúry prevencie rizík.

Bezpečnosť je prvoradá

Podľa štúdie Eurostatu sa 10 % vážnych zranení v európskom priemysle vyskytuje na zariadeniach pre manipuláciu s materiálom, čím sa bezpečné zariadenia stávajú pre spoločnosť Toyota Material Handling prioritou. Vo viac ako 80 % prípadov je problémom nesprávne používanie vozíka, preto je dôležité podporovať kultúru bezpečnosti a informovanosti zákazníkov.

Počas pandémie ochorenia Covid-19 spoločnosť Toyota Material Handling naďalej prispievala k zdraviu a bezpečnosti pri práci. Od bezkontaktných dodávok vozíkov až po zavádzanie dezinfekčných postupov alebo nových servisných usmernení.

"Je pre nás kľúčové, aby sme zostali odolní a neuplatňovali výlučne nový spôsob myslenia, ale aj prispôsobili naše správanie novým výzvam. Týmto spôsobom môžeme reagovať na neustále sa meniace potreby našich zákazníkov a zamestnancov a zároveň ich udržať v bezpečí a zdraví,“ povedal Ernesto Domínguez, prezident a generálny riaditeľ spoločnosti Toyota Material Handling Europe

Maximalizácia kvality a bezpečnosti zákazníkov je pre spoločnosť Toyota Material Handling Europe vždy v popredí. Vytvorením kultúry bezpečnosti v rámci celej organizácie sa spoločnosť snaží dosiahnuť zmenu v bezpečnosti svojej vlastnej prevádzky a prevádzky zákazníkov. Udržiavaním rozhovorov s vlastnými zamestnancami a zákazníkmi a výmenou osvedčených postupov môže spoločnosť Toyota prispieť k nulovej miere nehodovosti na pracoviskách a v širšom priemysle manipulácie s materiálmi.

Zníženie zaťaženia

Milióny pracovníkov v celej Európe trpia muskuloskeletálnymi poruchami súvisiacimi s prácou (MSD). Podľa Európskeho prieskumu podnikov o nových a vznikajúcich rizikách z roku 2019 patria medzi najčastejšie identifikované rizikové faktory opakujúce sa pohyby rúk alebo ramien a zdvíhanie alebo premiestňovanie ľudí alebo ťažkých nákladov.

Partnerstvo spoločnosti Toyota Material Handling a agentúry EU-OSHA je súčasťou záväzku vytvoriť bezpečnejšiu spoločnosť.

 Je nevyhnutné, aby všetci pracovali spoločne, aby sa zabránilo vzniku MSD na pracovisku.

Bezpečnostné iniciatívy a nástroje

Školenie operátorov je súčasťou štandardnej ponuky spoločnosti Toyota a v posledných rokoch Toyota investovala do mnohých projektov, ktoré dokázali znížiť počet zranení v Španielsku, Francúzsku a Taliansku. Pomocou správy vozového parku I_site môžu zákazníci monitorovať a zlepšovať bezpečnosť svojich prepojených vozíkov riadením nárazov, prístupu vodiča a predprevádzkových kontrol.

Nový tréningový systém aplikácie I_site nazvaná Team Challenge vyzýva vodičov vysokozdvižných vozíkov, aby sa zapojili do súťaže o bezpečnejšie pracovné prostredie. Prevádzkovatelia sú rozdelení do tímov, ktorých bezpečnostné údaje sú zaznamenané a zoradené v hodnotiacej tabuľke v rámci súťaže. Vodiči s najmenším množstvom zranení a otrasov sú menovaní za víťazov. Ukázalo sa, že Team Challenge výrazne znižuje množstvo a frekvenciu incidentov.

Press contact

Toyota Material Handling Europe
Akiko Elmwall, PR Manager
+46 (0)142 8 6259, M: +46 (0)72 701 1577

Vymazať všetko