Toyota Material Handling Europe investuje 31 miliónov eur do svojho závodu v Mjölby vo Švédsku

Spoločnosť realizuje svoju doteraz najväčšiu investíciu do výroby s cieľom zvýšiť výrobnú kapacitu v závode Mjölby vo Švédsku. Výrobný závod v Mjölby, ktorý je naším najväčším v Európe, ako svetový líder v oblasti vývoja a výroby udržateľných riešení v oblasti manipulačnej techniky za posledných desať rokov zdvojnásobil výrobu. V rekordnom roku 2022 sme vyrobili 84 000 elektrických skladových vozíkov. Cieľom najnovšej investície spoločnosti je zvýšiť výrobnú kapacitu v Mjölby až na 120 000 elektrifikovaných strojov ročne.

Prvá z troch etáp tohto rozsiahleho investičného plánu: nová prášková lakovňa s rozlohou 7 100 m2 


Prvou etapou investičného plánu je výstavba novej práškovej lakovne s prevádzkovou plochou 7 100 metrov štvorcových. Výstavba sa už začala. Nová budova bude pripojená k existujúcej hlavnej budove. 
 
„Sme lídrom na európskom trhu a realizujeme tieto investície, aby sme si svoju pozíciu udržali. Pracujeme v silnom odvetví s dobrými vyhliadkami do budúcnosti, kde je vývoj technológií mimoriadne zaujímavý,“ hovorí Kristian Björkman, senior viceprezident pre dodávateľské operácie v spoločnosti Toyota Material Handling Europe a výkonný riaditeľ spoločnosti Toyota Material Handling Manufacturing Sweden AB. 
 
Pri stavebných prácach sa vedenie projektu vo veľkej miere zameralo na zlepšenie energetickej účinnosti a aspekty ochrany životného prostredia: 

  • Vykurovanie lakovne je poháňané bioplynom 
  • Teplo z lakovne sa rekuperuje prostredníctvom ventilačnej jednotky 
  • Bezodtokové predčistenie 
  • Chladiace zóny riadené podľa potreby – spustí sa len taký počet ventilátorov, ktorý je potrebný na chladenie tovaru v sušiarni 
  • Lakovacie boxy podľa potreby 
  • Dva nezávislé výrobné toky v lakovni, čo znamená, že jeden tok výrobkov sa môže vypnúť, napríklad v prípade práce nadčas 

Viac pracovných miest a lepšie možnosti rozvoja
 
Zvýšenie kapacity a investície do vývoja technológií vytvárajú príležitosti pre nové pracovné miesta. Výsledkom sú aj možnosti rozvoja pre nových aj súčasných zamestnancov. Spoločnosť tiež vykonáva rozsiahlu rekonštrukciu s cieľom vytvoriť v Mjölby moderné pracovisko budúcnosti. 

„Aby sme boli úspešní, musíme zabezpečiť správne personálne obsadenie a správne zručnosti. To sa dá dosiahnuť rozvojom súčasných zamestnancov aj náborom nových. Výsledkom bude lepšie pracovné prostredie v kancelárii aj vo výrobe. Naším cieľom je vytvoriť pracovný režim bez nočných zmien,“ hovorí Margaretha Languevilleová, riaditeľka HR spoločnosti Toyota Material Handling Manufacturing Sweden

Kontakt pre médiá

Toyota Material Handling Europe
Akiko Elmwall, PR Manager
+46 (0)142 8 6259, M: +46 (0)72 701 1577

Kontaktujte nás >

Vymazať všetko