Spoločnosť Toyota Material Handling Europe dosiahla platinové hodnotenie EcoVadis v top 1 %

Každý rok sa v spoločnosti Toyota Material Handling Europe vykonáva posúdenie EcoVadis, ktoré sa zameriava na oblasť životného prostredia, pracovnej sily a ľudských práv, udržateľného zásobovania a etiky. Za niekoľko posledných rokov získala spoločnosť Toyota zlaté ocenenie, ale v tomto roku jej bolo udelené platinové ocenenie. To je najvyššie možné skóre, ktoré radí spoločnosť Toyota Material Handling k hornému 1 % spoločností v oblasti „strojov na všeobecné použitie“.

„Platinové hodnotenie EcoVadis nám umožňuje budovanie dôvery s našimi zákazníkmi, dodávateľmi a inými akcionármi a povzbudzuje nás v spoločnosti Toyota Material Handling Europe, aby sme pokračovali v zavádzaní udržateľnosti spôsobom, akým pracujeme“, hovorí Tom Schalenbourg, riaditeľ Úseku udržateľného vývoja spoločnosti Toyota Material Handling Europe.

EcoVadis ponúka zákazníkom transparentnosť

Toyota Material Handling Europe používa hodnotenie spoločnosti EcoVadis na zjednodušenie transparentnosti poskytovanej svojim zákazníkom a na zvýšenie výkonnosti v rámci svojej siete. Kvôli rastúcemu globálnemu trendu na zvýšenú transparentnosť a zodpovednosť dodávateľskej siete, čoraz viac spoločností vo vyššej miere zahŕňa posúdenia CSR vo svojich zásobovacích procesoch. EcoVadis, popredná spoločnosť hodnotiaca udržateľnosť, poskytuje hodnotenia udržateľnosti viac ako 61 000 dodávateľov po celom svete v oblasti ich environmentálneho, sociálneho a etického výkonu. Jej online platforma umožňuje 175 nadnárodným spoločnostiam mať prístup k hodnoteniam vybraných dodávateľov v 155 krajinách.

Press contact

Toyota Material Handling Europe
Akiko Elmwall, PR Manager
+46 (0)142 8 6259, M: +46 (0)72 701 1577

Tímová snaha

Všetky európske závody spoločnosti Toyota Material Handling a miestne organizačné jednotky sú predmetom tohto výročného prieskumu, ktorého výsledkom je individuálne hodnotenie každej jednotky. Doteraz získalo zlaté hodnotenie EcoVadis 16 z 26 miestnych organizácií. Skóre spoločnosti Toyota Material Handling Europe berie do úvahy všetky európske údaje a taktiež zahŕňa niektoré výkony spoločnosti Toyota Industries Corporation (TICO).

V roku 2018 získala Toyota Material Handling Europe aj vôbec prvé ocenenie Supplier Excellence od spoločnosti EcoVadis za „Najlepšiu skupinovú angažovanosť“. Ocenenie bolo zrkadlom záväzku spoločnosti Toyota s ohľadom na transparentnosť výkonov všetkých miestnych organizácií, zlaté hodnotenie pre 30 % dcérskych spoločností a hodnotenie medzi hornými 3 % v priemysle.

Platinové skóre

EcoVadis hodnotí štyri oblasti, z ktorých má každá oblasť inú váhu a oblasti pracovná sila a ľudské práva majú najvyššiu váhu. Toyota Material Handling Europe získala pre každú oblasť nasledovné hodnotenie:

  • Pracovná sila a ľudské práva     80/100
  • Životné prostredie                     80/100
  • Etika                                        70/100
  • Udržateľné zásobovanie           70/100

O EcoVadis

EcoVadis, vedúca a najdôveryhodnejšia spoločnosť v odbore ratingu udržateľnosti, vykonáva hodnotenie udržateľného podnikania a prístupu k životnému prostrediu, sociálneho a etického správania viac ako 62 000 dodávateľov z celého sveta. Jej online platforma umožňuje 175 nadnárodným spoločnostiam prístup k ratingu ich vybraných dodávateľov v 155 krajinách.

www.ecovadis.com

Vymazať všetko