Toyota Material Handling Europe aktívne podporuje utečencov. Dodávky vozíkov do Ruska a Bieloruska sa zastavili.

Toyota Material Handling Europe s veľkým znepokojením sleduje konflikt, ktorý sa odohráva v Európe. Vyzývame na okamžité zastavenie vojny. Na podporu obetí vojny a utečencov a prejavenie solidarity s nimi venujeme 500 000 eur Medzinárodnému Červenému krížu.

Ostatné spoločnosti v rámci rodiny Toyota podnikajú ďalšie a podobné kroky a vyzývame našich zamestnancov, zákazníkov a partnerov, aby sa k nám pripojili. Aktívne tiež skúmame možnosti podpory etablovaných organizácií a spoločností, ktoré riešia utečeneckú a humanitárnu katastrofu s našimi kľúčovými kompetenciami a inými aktívami.

Našou prioritou pri riešení krízy je zaistenie bezpečnosti ľudí – našich vlastných zamestnancov, zákazníkov a partnerov.

Toyota Material Handling Europe nemá na Ukrajine žiadnu výrobu ani vlastné dcérske spoločnosti. Naša obchodná činnosť na Ukrajine prebieha prostredníctvom nezávislého distribútora a táto prevádzka bola z dôvodu okolností zastavená. Sme v častom kontakte so spoločnosťou a jej ľuďmi a ponúkame našu aktívnu podporu, kde je to možné.

Máme vlastnú marketingovú a predajnú spoločnosť v Rusku, ktorá zamestnáva 101 ľudí. Naše dodávky vozíkov do Ruska a nášmu externému partnerovi v Bielorusku sú zastavené od začiatku 9. týždňa.

Toyota Material Handling Europe prevádzkuje špecializovanú pracovnú skupinu, ktorá monitoruje a reaguje na ďalší vývoj. Prebieha aktívne a nepretržité zmierňovanie rizík pre dodávateľský reťazec surovín, komponentov a hotových produktov do a z našich tovární, logistických centier a predajných spoločností v celej Európe. Zatiaľ a v tomto štádiu nepokoje súvisiace s konfliktom a sankciami uvalenými na Rusko a Bielorusko nemajú žiadny hmatateľný vplyv na našu produkciu.

For more information, please contact:

Jonas Lindell
Director Corporate Communications 
Toyota Material Handling Europe
E-mail: jonas.lindell@toyota-industries.eu
Tel.: +46 70 351 24 38

 

Vymazať všetko