Toyota Industries Corporation získala od CDP najvyššie hodnotenie za prístup k ochrane klímy a vodných zdrojov za rok 2020

Toyota Industries Corporation (TICO) získala v prieskume neziskovej organizácie CDP najvyššie možné hodnotenie (A) za ochranu klímy už tretí rok po sebe a za ochranu vôd druhý krát po sebe. Toyota Material Handling Europe (TMHE), európska divízia manipulačnej techniky, riadi svoje lokálne aktivity plne v súlade s akčným plánom TICO v oblasti ochrany životného prostredia (Sixth Environmental Action Plan).

„Je povzbudzujúce spolupracovať s našimi kolegami, ktorí sa zaoberajú zmenami v oblasti zmeny klímy a iniciatívami, a to aj napriek bezprecedentnej výzve, ktorej sme čelili v roku 2020. Som rád, že naši kolegovia v Japonsku pripisujú značné množstvo globálneho úspechu v CDP na vrub ambicióznym aktivitám rôznych európskych subjektov,“ komentuje Tom Schalenbourg, riaditeľ pre udržateľný rozvoj, Toyota Material Handling Europe.

 

Toyota Material Handling Europe zaviedla Energetickú politiku v roku 2019 a zaviazala sa prejsť na 100 % obnoviteľnú energiu vo finančnom roku 2021 (koniec marca 2021) ako súčasť našej cesty k nulovým emisiám z výroby do roku 2030.

 

Energetická politika spoločnosti Toyota Material Handling stojí na 3 pilieroch a cieľoch pre 2030:

  • Čisté nulové emisie z vlastných výrobných závodov s míľnikmi pre nulovú uhlíkovú elektrinu do roku 2021 a certifikácia ISO 50001 pre všetky závody do 2025;
  • Mapovanie emisií v dodávateľskej sieti a partnerstvo s dodávateľmi pre vývoj bezuhlíkových alternatív;
  • Vývoj kompletného radu produktov s bezuhlíkovými výrobkami a riešenie do roku 2030 s výhľadom, že všetky riešenia používané v závodoch zákazníkov budú bezuhlíkové do roku 2050.

Ako súčasť tohto programu uviedol závod v Bologni do prevádzky fotovoltaickú jednotku s očakávanou priemernou výrobou 0,86 GWh obnoviteľnej energie v roku 2020.

Už pred inštaláciou solárnych panelov sme kupovali 100 % obnoviteľnej elektriny od júna 2016 na trhu s elektrinou. S aktuálnou inštaláciou, ktorá pokrýva približne jednu tretinu našej spotreby elektriny, aktívne investujeme do zvýšenia nielen na strane dopytu, ale aj na strane dodávky obnoviteľnej elektriny v regióne Bologna. Výsledkom toho je úspora 370 ton CO2 ročne“ vraví Andrea Raviolo, Senior manažér pre udržateľnosť spoločnosti Toyota Material Handling Manufacturing Italy.

Skóre CDP bolo formálne oznámené 9. decembra 2020 a na tomto odkaze je možné nájsť tlačovú správu spoločnosti Toyota Industries Corporation.

Prečítajte si viac o Toyota Industries’ Sixth Environmental Action Plan. 

O CDP

CDP (predtým Carbon Disclosure Project) je medzinárodná mimovládna organizácia založená v roku 2000 vo Veľkej Británii, ktorej cieľom je propagovať znižovanie emisií skleníkových plynov, ochranu vodných zdrojov a ochranu lesov zo strany spoločností a vlád.

V roku 2020 zastupujúc 515 inštitucionálnych investorov (spravovaná škála aktív: 106 biliónov amerických dolárov) a 150 nákupných spoločností (náklady na obstaranie: 4 bilióny amerických dolárov) vykonala prieskum a hodnotenie významných korporácií na celom svete. https://www.cdp.net/en

 

Kontakt pre médiá

Toyota Material Handling Europe
Akiko Elmwall, PR Manager
+46 (0)142 8 6259, M: +46 (0)72 701 1577

Kontaktujte nás >

Vymazať všetko