Toyota Logistic design competition 2022 logotype

Súťaž Toyota Logistic Design Competition 2022 hľadá inšpiratívne riešenia pre mestskú mikrologistiku

Túto súťaž organizuje každé dva roky Centrum dizajnu spoločnosti Toyota Material Handling Europe. Vydanie súťaže Toyota Logistic Design Competition v roku 2022 spoluorganizuje Európske projektové štúdio spoločnosti Toyota a Toyota Europe Design Development. Súťaž je otvorená všetkým študentom projektovania na celom svete. Výzvou je nasledovné: Kratšie dodávateľské reťazce, väčšia presnosť, väčšia flexibilita a menší vplyv na životné prostredie v mestách.

Viac ako polovica svetovej populácie žije v mestských oblastiach. V Európe je tento pomer viac ako 80 percent. Dodávať všetkým týmto ľuďom všetko, čo potrebujú je obrovským záväzkom. Len v samotnom Paríži sa každý týždeň uskutoční približne 4,3 milióna dodávok.

Mestá sú stále viac a viac preplnené a autá sú čoraz viac vytláčané z centier. Veľký dôraz sa kladie aj na boj so znečistením. V súťaži Toyota Logistic Design Competition 2022 je výzvou pre študentov ponoriť sa do obrovských problémov prítomných v mestskej mikrologistike a navrhnúť spôsoby ako sa vysporiadať s čoraz väčšími problémami a ako zlepšiť účinnosť dodávok.

„Začínali sme so 132 registráciami v prvom ročníku súťaže v roku 2014, ale toto číslo narástlo na takmer 2 500 registrácií v poslednom ročníku“ vraví Magnus Oliveira Andersson, Head of Design v Toyota Material Handling Europe. „Veľmi sa teším na spoluprácu s našimi kolegami projektantmi z Toyota Motor. Jedna spoločná výzva, ktorú pred sebou vidíme, je nájsť riešenie pre udržateľnejšiu spoločnosť. Dodávanie v záverečnom štádiu je aj naďalej obrovskou výzvou, a preto sa témou pre tento rok stala „Mestská mikrologistika.“

„Veľmi sa tešíme, že sme boli zapojení do vývoja tohto nového ročníka súťaže, čo je výsledkom úzkej spolupráce s kreatívnymi tímami spoločnosti TMH,“ dopĺňa Laurent Bouzige, Hlavný projektant stratégie a mobility, Toyota Europe Design Development.  „V tomto ročníku sme chceli rozbiť prekážky, ktoré príliš často oddeľujú automobilový a logistický svet, chceli sme prehodnotiť a navrhnúť riešenia pre mobilitu tovarov, služieb a ľudí holistickým a systematickým spôsobom. Tešíme sa na objavovanie nových nápadov, inovatívnych a dopredu posúvajúcich prístupov a na spoluvytváranie novej mobility zajtrajška.“ 

Súťaž sa spúšťa práve teraz a víta všetky príspevky, ktoré odzrkadľujú posolstvo a značku spoločnosti Toyota. Termínom pre podanie príspevkov je 19. október 2021. Po tomto dátume skupina odborníkov pracujúcich v oblasti projektovania a inovatívnych riešení v rámci Skupiny Toyota vyhodnotí tieto príspevky a určí finalistov.

Všetci finalisti dostanú do konca novembra od poroty spätnú väzbu a šancu na prepracovanie svojich návrhov na záverečné posúdenie porotou. Odborníci a priemyselní vedúci pracovníci príjmu záverečné rozhodnutie a určia víťazov súťaže.

Následne budú víťazi ocenení peňažnými cenami a dostanú možnosť uchádzať sa o šesťmesačnú platenú stáž v Projektovom centre spoločnosti Toyota Material Handling (Švédsko/Taliansko), ako aj v projektovom vývojovom stredisku Toyota Europe Design Development (Francúzsko). Pre viac informácií a pre zapojenie sa do súťaže, navštívte stránku súťaže Toyota Logistic Design Competition (tldc.toyota-forklifts.eu)

Kontakt pre médiá

Toyota Material Handling Europe
Akiko Elmwall, PR Manager
+46 (0)142 8 6259, M: +46 (0)72 701 1577

Kontaktujte nás >

Vymazať všetko