Stretnutie Toyota Lean Global 2023: napredovanie výrobného systému Toyota vo všetkých regiónoch.

Stretnutie Toyota Lean Global na rok 2023 bolo zásadnou udalosťou v kalendári skupiny Toyota Material Handling Group. Toto každoročné stretnutie, ktoré sa konalo 6. a 7. septembra, slúži ako platforma pre miestne subjekty skupiny na celom svete, aby sa stretli, vymenili si nápady a preskúmali, ako využívajú výrobný systém Toyota (TPS) v rámci svojich činností na trhu. Hostiteľom tohtoročného podujatia bola spoločnosť Toyota Material Handling France v meste Bussy Saint Georges, ktorá pozvala zástupcov spoločností Toyota Material Handling Group, Toyota Material Handling International, Toyota Material Handling North America (Toyota & Raymond) a Toyota Material Handling Europe.

Prvý deň: zdieľanie úspechov a plánov 

Prvý deň dvojdňového stretnutia bol venovaný prezentáciám jednotlivých zúčastnených regiónov. Zástupcovia jednotlivých regiónov sa striedali, aby sa podelili o svoje úspechy a predstavili svoje plány na fiškálny rok 2024. Taktiež sa venovali prístupu štíhleho myslenia k zákazníkom a skúsenostiam zamestnancov s TPS.

Jednou z ústredných tém, ktoré sa objavili, bol záväzok poskytovať zamestnancom jedinečný zážitok Toyota. Toyota bola vždy rovnako uznávaná pre svoje výrobky aj pre svoju silnú firemnú kultúru. Tá zahŕňa integráciu princípov TPS do každodennej práce, podporu zmyslu pre neustále zlepšovanie a pestovanie kultúry rešpektu medzi zamestnancami.

Ďalšou kľúčovou témou bol prístup k zákazníkom, ktorý je obsiahnutý v hesle „Optimalizácia – prepojenie – automatizácia“. To označuje odhodlanie spoločnosti zefektívňovať procesy s cieľom optimalizovať efektivitu, spájať sa so zákazníkmi na hlbšej úrovni s cieľom pochopiť ich potreby, a využívať automatizáciu na zlepšenie celkovej skúsenosti zákazníka. Zdôrazňuje význam štíhleho myslenia orientovaného na zákazníka. 

 

Druhý deň: preskúmanie Kaizen činností a kľúčových ukazovateľov cieľov

Druhý a zároveň posledný deň bol venovaný preskúmaniu praktického uplatňovania TPS spoločnosťou Toyota Material Handling France v jej centre riadenia vozového parku a kanceláriách.

Kaizen je základnou koncepciou TPS, ktorá kladie dôraz na neustále zlepšovanie. V Centre riadenia vozového parku mali účastníci možnosť aktívne si vyskúšať Kaizen činnosti. Tento praktický prístup umožnil účastníkom vidieť, ako sa princípy štíhlej výroby uplatňujú v reálnych situáciách s cieľom dosiahnuť vyššiu efektivitu a účinnosť.

Kľúčové ukazovatele cieľov sú metódy a metriky, ktoré usmerňujú iniciatívy a pomáhajú merať pokrok pri dosahovaní cieľov. Centrum služieb zákazníkom vo Francúzsku premenilo túto metodiku na výsledky skrátením dodacej lehoty (-20 %) a zefektívnením procesu objednávania dodávok jednotiek.

 

Význam TPS pre zamestnancov aj zákazníkov

Hlavné body a poznatky zo stretnutia Toyota Lean Global zdôrazňujú význam výrobného systému Toyota (Toyota Production System) v globálnych činnostiach spoločnosti Toyota. Michael Lambert, riaditeľ Toyota Lean Academy, opisuje svoj všeobecný pocit zo stretnutia: „Počas tohto stretnutia sme skutočne pocítili, že všetky regióny skupiny Toyota Material Handling Group sú veľmi aktívne vo využívaní TPS v rámci svojich činností na trhu. Hlavné témy, o ktorých sa na stretnutí diskutovalo, sa týkali optimalizácie procesov v logistike zákazníkov, zlepšovania skúseností zákazníkov a zlepšovania skúseností zamestnancov s TPS.“

Ďalej zhrnul, čo chce stretnutie dosiahnuť: „Činnosti spoločnosti Toyota Material Handling Europe sú úzko zosúladené so smerovaním skupiny, pričom sa dosahuje harmonická rovnováha medzi štíhlymi činnosťami, ktoré sa priamo týkajú našich zákazníkov, a internými iniciatívami v rámci TPS zameranými na posilnenie našich procesov. Naším najvyšším cieľom je poskytovať výnimočné skúsenosti našim zákazníkom.“

Kontakt pre médiá

Toyota Material Handling Europe
Akiko Elmwall, PR Manager
+46 (0)142 8 6259, M: +46 (0)72 701 1577

Kontaktujte nás >

Vymazať všetko