Spoločnosť Toyota Material Handling Slovensko, s.r.o. získala zlaté ocenenie EcoVadis za udržateľnosť a zaradila sa tak medzi top 5% najlepšie hodnotených svetových firiem.

Už siedmy rok sa zúčastňujeme hodnotenia celosvetovo aktívnej a globálne uznávanej ratingovej agentúry EcoVadis, ktorá ako jediná poskytuje univerzálne hodnotenie spoločenskej zodpovednosti firiem alebo ich CSR (Corporate Social Responsibility) aktivít a udržateľnosti ich globálnych dodávateľských reťazcov.

Spoločenská zodpovednosť firiem zahŕňa rôznorodé výzvy a vyžaduje zavedenie špecifických opatrení a nástrojov v jednotlivých oddeleniach spoločnosti.  Metodológia EcoVadis hodnotí spoločnosti na základe 21 kritérií v štyroch hlavných kategóriách:

  • Životné prostredie
  • Pracovné a ľudské práva
  • Etika
  • Udržateľné obstarávanie

Spoločnosti sú hodnotené na základe ich stratégií, činností a výsledkov so zameraním na konkrétne opatrenia prijaté na zlepšenie udržateľnosti a sociálnej zodpovednosti. To, že sme na správnej ceste z hľadiska udržateľnosti, dokazuje aj obhájenie zlatej medaily EcoVadis, ktorú sme získali v júni 2024. Považujeme to za vynikajúci výsledok a potvrdili sme tak svoju pozíciu v Top 5% firiem, ktoré organizácia EcoVadis hodnotila. V porovnaní s minulým rokom sme sa zlepšili v oblasti životného prostredia aj pracovného a ľudského práva. Toyota Material Handling Slovensko, s.r.o je naďalej odhodlaná presadzovať iniciatívy v oblasti udržateľnosti a podporovať kultúru etického vedenia spoločnosti. Prostredníctvom spoločného úsilia a inovatívnych stratégií sa spoločnosť snaží inšpirovať pozitívne zmeny v rámci svojho odvetvia aj mimo neho.

 

HR & Compliance Manager / Personálny manažér

Viktória Prevužňáková

Toyota Material Handling Slovensko s.r.o.
viktoria.prevuznakova@sk.toyota-industries.eu
T  +421248252512

Vymazať všetko