Potvrdenie čistých nulových emisií

SBTi potvrdzuje ciele spoločnosti Toyota Material Handling Europe znížiť emisie uhlíka a dosiahnuť do fiškálneho roku 2041 čisté nulové emisie

Nová etapa pre spoločnosť Toyota Material Handling Europe, ktorá skompletizovala svoj plán na dosiahnutie čistých nulových emisií do roku 2041 – desať rokov pred svojím vlastníkom Toyota Industries Corporation. Spoločnosť s potešením oznamuje svoj nový míľnik.

Iniciatíva Science Based Targets (SBTi) potvrdila krátkodobé a dlhodobé vedecky podložené ciele spoločnosti Toyota Material Handling Europe v oblasti znižovania emisií zamerané na dosiahnutie čistých nulových emisií najneskôr do fiškálneho roku 2041, čo vo väčšej miere nastane už v roku 2040.

Program spoločnosti Net-Zero, ktorý odštartoval v máji 2022, bol kľúčový pri presadzovaní cieľov znižovania emisií v celej spoločnosti. Pomohol spoločnosti stanoviť jej základný rok uhlíkovej stopy spoločnosti a určiť priority kľúčových riešení pre uhlíkovú neutralitu.

Po predložení cieľov v októbri 2023 SBTi potvrdila, že krátkodobé a dlhodobé ciele spoločnosti Toyota Material Handling Europe spĺňajú všetky kritériá, pokiaľ ide o časový rámec, pokrytie emisií a ambície, ako aj to, že ciele týkajúce sa zníženia emisií v rozsahu (Scope) 1 a 2 podporujú úsilie obmedziť globálne otepľovanie
na 1,5 °C.

Krátkodobé a dlhodobé ciele potvrdené SBTi zahŕňajú tieto záväzky:

Toyota Material Handling Europe AB sa zaväzuje:

      • Do fiškálneho roku 2031 znížiť absolútne emisie skleníkových plynov v rozsahu (Scope) 1 a 2 o 50 % v porovnaní z východiskovým fiškálnym rokom 20231

      • Do fiškálneho roku 2031 znížiť absolútne emisie skleníkových plynov v rozsahu (Scope) 3 o 25 % v porovnaní z východiskovým fiškálnym rokom 20231

      • Do fiškálneho roku 2041 znížiť absolútne emisie skleníkových plynov v rozsahu (Scope) 1, 2 a 3 o 90 % v porovnaní z východiskovým fiškálnym rokom 20231

SBTi oceňuje ambiciózny cieľ spoločnosti Toyota Material Handling Europe dosiahnuť čisté nulové emisie, ktorý je v súčasnosti najambicióznejším cieľom dostupným v rámci procesu SBTi.

Spoločnosť si tiež stanovila vedecky podložený cieľ dosiahnuť čisté nulové emisie skleníkových plynov v celom hodnotovom reťazci do fiškálneho roku 2041. Zníženie priamych emisií bude na prvom mieste a všetky zvyškové emisie budú neutralizované v súlade s kritériami SBTi pred dosiahnutím čistých nulových emisií.

Ernesto Domínguez, prezident a generálny riaditeľ spoločnosti Toyota Material Handling Europe, hovorí: „Chcel by som oceniť úsilie tímu, ktorý umožnil stanoviť a dosahovať tieto ambiciózne ciele. Je to dôležitý míľnik na ceste k čistým nulovým emisiám.“

„SBTi nie je len o dodržiavaní predpisov – ide o stanovenie noriem znižovania emisií uhlíka v súlade s vedeckými poznatkami o klíme.  Všetci vieme, že spoločné úsilie prináša významné zmeny. Preto sme vyzvali našich kľúčových dodávateľov, aby sa zaviazali k iniciatíve SBTi. Spoločne môžeme rýchlejšie dosiahnuť uhlíkovú neutralitu nášho hodnotového reťazca,“ uzatvára Domínguez.

Vedecky podložené ciele poskytujú spoločnostiam jasne definovanú cestu znižovania emisií skleníkových plynov s cieľom zabrániť najhorším dôsledkom klimatických zmien a podporujú ambície obmedziť globálne otepľovanie na 1,5 °C. SBTi je popredná svetová organizácia, ktorá definuje a presadzuje osvedčené postupy v oblasti znižovania emisií a cieľov týkajúcich sa dosiahnutia čistých nulových emisií.

Ďalšie informácie o iniciatíve Science Based Targets a cieľoch spoločnosti nájdete na stránke Spoločnosti konajú – Iniciatíva vedecky podložených cieľov (vyhľadajte „Toyota Material Handling Europe“).

Further information on the Science Based Targets initiative and the company 

1Poznámka:  Väčšia časť fiškálneho roka 2031 pripadá na rok 2030 a väčšia časť fiškálneho roka 2041 na rok 2040.

 

TransitionPlan_To_Net_Zero.PNG

Strategic Marketing Manager

Lieselotte Everaerts

Toyota Material Handling Europe
lieselotte.everaerts@toyota-industries.eu
Tel: +32 3 302 3245
M: +32 498 69 73 92

Vymazať všetko