Nové trendy v odvetví logistiky v najnovšom vydaní správy „Trendy v logistike

Nové trendy v odvetví logistiky v najnovšom vydaní správy „Trendy v logistike“

Toyota Material Handling Europe, ktorá poskytuje prehľad o podnikateľskom prostredí, požiadavkách spotrebiteľov a technologickom vývoji, vydáva správu Trendy v logistike na rok 2024, v ktorej zdôrazňuje oživenie ekonomiky, zvýšený dôraz na ESG a pokračujúci trend smerom k využitiu umelej inteligencie a automatizácie s cieľom čeliť výzvam na trhu práce.

S cieľom neustále monitorovať trendy v logistike zriadila spoločnosť Toyota Material Handling Europe svoju inovačnú kanceláriu, ktorá pomáha formovať vlastné plány obchodného a technického rozvoja spoločnosti a poskytuje cenné informácie zákazníkom, ktorí si v rýchlo sa meniacom odvetví vytvárajú vlastné plány.

 

Údaje sa získavajú prostredníctvom spolupráce s kľúčovými organizáciami, ako sú Fraunhoferov inštitút pre materiálové toky a logistiku IML a Interact Analysis, a prostredníctvom hĺbkových diskusií o „hľadaní nezhôd“ s poprednými zákazníkmi. Vstupné údaje z týchto spoluprác sa zakresľujú do „Radaru trendov“ spoločnosti Toyota, ktorého cieľom je zmapovať vplyv všetkých zmien z hľadiska časového rámca a toho, či ovplyvnia odvetvie z obchodného alebo technického hľadiska.

 

„Snažíme sa udržiavať prehľad o všetkých trendoch vývoja pomocou osvedčenej metodiky v podobe radarového systému, ktorý nám pomáha zistiť, v ktorých oblastiach môžeme reagovať najviac,“ vysvetľuje Hans Larsson, riaditeľ pre strategické inovácie v spoločnosti Toyota Material Handling Europe, „pracujeme nepretržite, ale raz ročne vytvoríme prehľad zrejmých trendov a uverejníme našu výročnú správu, ktorá informuje našich vlastných zamestnancov, ale má pomôcť aj všetkým, ktorí pracujú v odvetví logistiky v Európe.“

 

Správa na rok 2024 opisuje zlepšujúce sa podnikateľské vyhliadky s očakávaným rastom HDP (hrubého domáceho produktu) a spomalením inflácie, ale aj pretrvávajúcu neistotu spôsobenú geopolitickým napätím. Nákupné zvyklosti spotrebiteľov vedú k pokračujúcemu stabilnému rastu elektronického obchodu, hoci stále pozorujeme výrazné rozdiely v online návykoch medzi európskymi krajinami.

 

„Najväčšia pozornosť sa nepochybne venuje oblasti ESG (Environmentálne, sociálne a riadiace kritériá hodnotenia spoločností), keďže tento rok vstúpia do platnosti nové európske štandardy pre vykazovanie informácií o udržateľnosti (ESRS), ktoré sa dotknú viac ako 50 000 spoločností v celej Európe,“ pokračuje Larsson, „to zvýši tlak na nový vývoj zameraný na znižovanie emisií CO2 v mnohých oblastiach, napríklad pozorujeme množstvo práce v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, energeticky účinnejších výrobkov a bezuhlíkovej výroby ocele.“

 

Z technologického hľadiska sú hlavnými témami bezpečnosť, automatizácia a umelá inteligencia. „Bezpečnosť úzko súvisí s ESG a v súčasnosti sa venuje veľká pozornosť novým technológiám na ochranu ľudí pracujúcich v skladových priestoroch,“ dodáva Larsson, „a jedným z jasných spôsobov ochrany ľudí je prechod na automatizované riešenia. Automatizácia má veľký význam pri vychystávaní objednávok, čo je spôsobené neustálym rastom elektronického obchodu a výzvami, ktoré vidíme na trhu práce.“ Napokon, oblasť umelej inteligencie sa rozvíja mimoriadne rýchlo a v logistike ju možno využiť v pokročilej technológii videnia, v systémoch na určovanie polohy v reálnom čase a v simulácii či prognózovaní.

Tu si stiahnite správu Trendy v logistike >>

Strategic Marketing Manager

Lieselotte Everaerts

Toyota Material Handling Europe
lieselotte.everaerts@toyota-industries.eu
Tel: +32 3 302 3245
M: +32 498 69 73 92

Vymazať všetko