Net Promoter Score (NPS): Prečo je pre nás spätná väzba dôležitá?

Myšlienka nájsť spôsob, ako objektívne zmerať spokojnosť zákazníkov s poskytovanými produktmi alebo službami a získať tak cennú spätnú väzbu, nie je nová. Existuje však viac ako jeden spôsob dosiahnutia tohto cieľa. Jeden z nich, ktorý vyvinuli v 90. rokoch minulého storočia, je založený na odpovediach na jednoduché otázky. „Na stupnici od 0 – 10 a na základe vašich skúseností, aká je pravdepodobnosť odporučenia nášho produktu alebo služby vašim známym alebo obchodným partnerom?“

Spätná väzba je naším najdôležitejším zdrojom informácií, ktorý treba zvážiť pri vývoji služieb a riešení. Program NPS je v tomto kontexte veľmi účinným nástrojom na ich získavanie. Dokonale zapadá aj do našej stratégie – kvalita vo všetkom, čo robíme, a kvalita zážitku. 

Prečo je spätná väzba dôležitá?

Čím viac spätnej väzby dokážeme zozbierať, tým lepší základ získame pre náš ďalší rozvoj. Dnes od našich zákazníkov z celej Európy získame každý mesiac 1 500 až 2 000 vyplnených dotazníkov spokojnosti.

NPS

Na základe odpovedí na niekoľko jednoduchých otázok, ktorých zodpovedanie zvyčajne nezaberie viac ako pár minút, orientovaných na kvalitu našich procesov, produktov alebo služieb či rýchlosti našich reakcií, sme schopní identifikovať naše silné i slabé miesta. 

Výsledkom je ucelený obraz, či zákazník vníma naše úsilie kladne, alebo má výhrady a pomôže nám identifikovať priestor pre rozvoj. Zjednodušene, pomer kladných i záporných hodnotení vyúsťuje do skóre, ktoré je podkladom pre ďalšie zdokonalenie našich procesov. Nezriedka je potrebné urgentne prediskutovať a vyriešiť problém, o ktorom by sme sa mohli dozvedieť iba náhodou alebo dokonca vôbec.

Chceme byť súčasťou vášho úspechu

Program NPS sa stal dôležitou súčasťou našich aktivít v celej Európe. Našou snahou je dlhodobo rozvíjať vzťahy so zákazníkmi a počúvať ich pripomienky či návrhy. Neustále sa snažíme zlepšovať naše služby a zjednodušovať procesy. Chceme byť aj naďalej dôležitou súčasťou úspechu našich lojálnych zákazníkov.

Vymazať všetko