Manipulujte s nákladom bezpečne. Ako sa delia vysokozdvižné vozíky?

Vysokozdvižné vozíky sa využívajú prakticky vo všetkých sektoroch a prostrediach. Ako sa však delia a čím sa od seba líšia? V článku sa im budeme venovať komplexnejšie.

Vysokozdvižné vozíky sú strojné zariadenia, ktoré slúžia na manipuláciu rôznych nákladov – uložených prevažne na paletách. Rozdeľujú sa podľa rôznych kritérií:

 • druh manipulácie,
 • spôsob ovládania,
 • nosnosť/ťažisko nákladu.

Poznáte delenie vysokozdvižných vozíkov?

Podľa druhu manipulácie rozdeľujeme vozíky na skladové a vozíky s protizávažím. Skladová technika sa, ako to už napovedá jej názov, používa v drvivej väčšine v skladoch a táto skupina má ďalšie podskupiny:

 • paletové vozíky,
 • stohovacie vozíky,
 • retraky,
 • vychystávacie vozíky,
 • vozíky do úzkych uličiek (systémové vozíky),
 • ťahače,
 • inteligentné vozíky (s integrovanou telematikou).

Vozíky s protizávažím sú najpoužívanejšou manipulačnou technikou. Podľa druhu pohonu sa môžu používať vo vnútorných aj vonkajších priestoroch. Najrozšírenejšou skupinou takýchto vozíkov sú tie s elektrickým pohonom alebo spaľovacím motorom.

Kvôli ekologickým faktorom sa elektrické vozíky používajú najmä vo vnútorných priestoroch. Momentálne sa však pre sprísňujúce celosvetové environmentálne podmienky používajú čoraz častejšie aj vo vonkajších priestoroch. Aj tu je citeľný technický vývoj, preto sa čoraz viac vyrábajú vozíky na vodíkový pohon.

Vozíky so spaľovacím motorom ďalej môžeme rozdeliť na 3 podskupiny – vozíky s naftovým pohonom, benzínovým/plynovým pohonom (LPG), resp. ich kombináciou, a pohonom na zemný plyn (CNG), ktorý sa vyskytuje naozaj zriedkavo.

Využívajú sa prevažne vo vonkajších priestoroch. Tieto vozíky tvorí niekoľko hlavných častí:

 • zdvíhacie zariadenie (veža),
 • nosná doska,
 • šasi (telo vozíka),
 • protizávažie.

Zdvíhacie zariadenie môže mať rôznu výšku zdvihu a tiež samotnú prejazdovú výšku (podľa potreby zákazníka). Môže byť dvojité alebo trojité, hovorí sa mu aj DUPLEX alebo TRIPLEX.

Nosná doska slúži na zavesenie vidlíc, ktoré môžu mať rôznu dĺžku (opäť podľa potrieb zákazníka). V prípade potreby sa na nosnú dosku namiesto vidlíc dajú zavesiť rôzne prídavné zariadenia, ako napríklad otoč, rozťahovanie vidlíc, zariadenia na manipuláciu s inými nákladmi (palety a pod.).

Myslite na zostatkovú nosnosť vozíka

V tomto prípade je veľmi dôležité posúdiť tzv. zostatkovú nosnosť vozíka, ktorá sa pri každom zdvíhacom zariadení mení v závislosti od zakladacej výšky, ťažiska nákladu, resp. umiestnenia spomínaného prídavného zariadenia. Telo vozíka v sebe ukrýva samotnú pohonnú jednotku (motor) a prevodovku. Jeho súčasťou je aj kabína vodiča či ovládacie prvky jednotlivých hydraulických funkcií.

Tak, ako pri všetkých strojných zariadeniach a rôznych prístrojoch, aj pri vysokozdvižných vozíkoch je najdôležitejšia kvalita jednotlivých zariadení. Hoci tú proklamuje každý výrobca, kvalita sa každým výrobcom líši. Niekde je však rozdiel markantný.

Svetovým lídrom vo výrobe manipulačnej techniky je japonský výrobca Toyota. Rovnako je lídrom vo vývoji jednotlivých zariadení, čo má za následok vysokú kvalitu manipulačnej techniky. Potvrdzujú to aj počty predaných vozíkov u svetovo najuznávanejších spoločností a korporácií.

Vymazať všetko