Kontrola vysokozdvižných vozíkov: Spoznajte systém l_Site a jeho prednosti

Objavte, ako predprevádzkové kontroly vysokozdvižných vozíkov s pomocou systému I_Site zvyšujú bezpečnosť, efektivitu a zabezpečujú dodržiavanie predpisov v logistických operáciách. Zistite, prečo sú tieto kontroly nevyhnutné pre každodenné fungovanie a ako môžu výrazne prispieť k prevencii nehôd a optimalizácii pracovného prostredia.

Predprevádzková kontrola: Kľúč k bezpečnej prevádzke

Pred každým použitím vysokozdvižného vozíka je nevyhnutné vykonať dôkladnú predprevádzkovú kontrolu.

Tento proces, podporený systémom I_Site, zahŕňa:

 • kontrolu stavu a čistoty vozíka,
 • kontrolu hladiny kvapalín,
 • kontrolu prípadných netesností, prasklín alebo iných zjavných nedostatkov.

Účelom predprevádzkovej kontroly je predchádzať nehodám súvisiacim s existujúcimi poruchami strojov a jej výsledkom bude zvýšená bezpečnosť, ale aj zníženie nákladov na údržbu vzniknutých v dôsledku používania chybných strojov. Predprevádzková kontrola I_Site ako taká pomáha predĺžiť životnosť stroja. 

Ak strávite niekoľko minút denne vykonávaním opatrení na základe výsledkov predprevádzkovej kontroly, pomôže vám to zvýšiť bezpečnosť pracovného prostredia a zvýšiť čas prevádzky.  Žiadny priestor pre nedbalosť alebo ľahkovážnosť 

Vysokozdvižné vozíky sú neoddeliteľnou súčasťou každodennej logistiky, a preto nedbalosť alebo ľahkovážnosť nemajú miesto. Predprevádzková kontrola vyžaduje od vodičov, aby pred každým spustením stroja prešli kontrolným procesom.

Tento proces zahŕňa odpovedanie na bezpečnostné otázky zobrazujúce sa na displeji vozíka, ktoré sú nastaviteľné v systéme I_Site. Otázky sa dajú zobrazovať v náhodnom poradí, aby sa zamedzilo rutinnému odpovedaniu, a môžu byť členené na kritické a nekritické.

 

Kritické otázky:

 • Fungujú brzdy správne?  
 • Funguje riadenie správne?  
 • Sú vidlice v dobrom stave? 

Neritické otázky:

 • Sú na stroji nejaké škrabance?  
 • Vyzerá prístrojová doska v poriadku?  
 • Nenachádzajú sa vo vozíku hrnčeky alebo odpadky?

Ak sa zistí kritický problém, stroj sa zablokuje a nebude schopný jazdiť. O kritických problémoch bude okamžite informovaný aj nadriadený.

 

Ak sa zistí niečo nekritické, vodič bude môcť stroj obsluhovať, ale v systéme I_Site sa stále bude zobrazovať výstraha.  

 

Čítanie údajov na prijatie nápravných opatrení 

Systém I_Site Explorer umožňuje sledovať a analyzovať výsledky predprevádzkových kontrol. V prípade neúspešných kontrol je potrebné prioritne sa zamerať na kritické problémy. Systém tiež umožňuje vytváranie rôznych zoznamov otázok pre rozličné stroje a získavanie podrobných správ o kontrole, čo napomáha efektívnej prevencii nehôd a zvyšuje celkovú bezpečnosť.

 Máte tiež možnosť získať správy na základe:

 1. vodičov a/alebo skupín vodičov ,
 2. predprevádzkových kontrol s „príliš krátkou reláciou“ alebo „vypršaným časom“ ,
 3. zvoleného časového rámca.

Digitálna revolúcia v predprevádzkových kontrolách

V súčasnosti, keď mnohé krajiny prechádzajú na digitálne formy predprevádzkových kontrol, sa I_Site ukazuje ako efektívny a bezpečný nástroj, ktorý nahradil zastarané papierové metódy. To zvyšuje efektivitu a zníži možnosť straty alebo poškodenia dôležitých dokumentov, ktoré sa môžu stratiť alebo sa na ne môže vyliať káva. 

Denná predprevádzková kontrola vám uľahčí prácu

Denná predprevádzková kontrola je základom prevencie nehôd a neplánovaných prestojov. Tento proces nielenže zvyšuje bezpečnosť, ale tiež predlžuje životnosť strojov a znižuje náklady na údržbu. Pravidelnou kontrolou a údržbou sa zabezpečuje, že stroje sú vždy v optimálnom stave, čo vedie k zvýšenej spoľahlivosti a bezpečnosti na pracovisku.

Autor:
Emanuel Mosquera
Sales development connectivity manager

Vymazať všetko