Logiconomi Forum 2019 Amsterdam

Fórum Logiconomi: stagnácia neprichádza do úvahy

Fórum Logiconomi, ktoré spoločne usporiadali popredné spoločnosti vrátane spoločností Toyota Material Handling, Microsoft, Vanderlande, Toyota Motor Europe, Ericsson, Bosch a Eneo, sa skončilo minulý týždeň. Senior manažérom logistiky poskytlo jedinečnú príležitosť objaviť a porozumieť najnovším technológiám a diskutovať o konkrétnych otázkach s odborníkmi v rôznych oblastiach: automatizácia, mobilita, štíhle myslenie, internet vecí, 5G a energia.

„Počúvajúc našich zákazníkov počas posledných dvoch rokov, sme si uvedomili, že tempo zmien vo svete logistiky vytvorilo pre logistickú profesiu vážne výzvy. Videli sme, že je potrebný nový typ podujatia, v rámci ktorého by sa poskytli solídne informácie a rady, ktoré by pomohli ozrejmiť mnohé možnosti, ktoré sú k dispozícii,“ vysvetlil Matthias Fischer, prezident a CEO spoločnosti Toyota Material Handling Europe. „Vedeli sme však aj to, že si to bude vyžadovať prístup založený na spolupráci so zapojením iných spoločností s odbornými znalosťami, a preto sme veľmi radi, že sme pri usporiadaní tohto podujatia mohli spolupracovať s našimi partnermi.“ Súčasťou podujatia bolo aj odborné poradenstvo od EcoVadis, poprednej spoločnosti v oblasti udržateľnosti.

Fórum Logiconomi sa venovalo téme „Stagnácia v logistike neprichádza do úvahy“, ktorá reflektovala rýchlosť zmien v manipulačných procesoch a skutočnosť, že pre mnoho spoločností môže byť efektivita ich logistického systému rozhodujúca z hľadiska úspechu alebo neúspechu na trhu.

Kontakt pre médiá

Toyota Material Handling Europe
Akiko Elmwall, PR Manager
+46 (0)142 8 6259, M: +46 (0)72 701 1577

Kontaktujte nás >

Ďalšou hlavnou témou bolo štíhle myslenie, ktoré predstavuje úplné jadro vlastného prístupu spoločnosti Toyota k výrobe, a všetky ostatné aspekty podnikania. „Naším cieľom je Zero Muda, čo znamená žiadne plytvanie, pričom veríme, že naši zákazníci majú v konečnom dôsledku podobné ciele. Tiež vieme, že v dnešných logistických systémoch správne načasovanie neušetrí iba náklady prostredníctvom eliminácie plytvania, ale môže tiež vytvárať konkurenčnú hodnotu,“ pokračuje Matthias Fischer.

Fórum Logiconomi malo veľmi nezvyčajný formát a bolo zamerané výlučne na informovanie a podporu účastníkov praktickým a podrobným spôsobom. Každý delegát mal príležitosť zaregistrovať konkrétne otázky a oblasti záujmu, čo umožnilo naplánovanie individuálnych diskusií s príslušným odborníkom v danej oblasti.

Prezentácie boli štrukturované najmä okolo krátkych technických brífingov so zameraním sa na jednoduchosť komunikácie a na poskytnutie praktického usmernenia v tom, ako zaviesť technológie v rôznych logistických scenároch. Boli doprevádzané názornými ukážkami vrátane používania strojového učenia, ktoré umožňuje tréning autonómnych vozidiel pred ich nasadením, čo vedie k možnostiam plynulého jednodňového uvedenia do prevádzky popri existujúcich procesoch.

Vymazať všetko