Digitálne dvojča ukáže, kde má automatizácia zmysel

Toyota Material Handling používa virtuálny model na prípravu a definovanie optimálnych riešení automatizácie.

Úplná automatizácia skladu je zložitý, nákladný a často ani nie je potrebné riešenie. Mnohokrát na zvýšenie efektívnosti, produktivity a tým aj konkurencieschopnosti môžu byť kroky automatizácie implementované len v určitých oblastiach. Toyota Material Handling ako poskytovateľ kompletných služieb pre intralogistiku teraz ponúka možnosť digitálneho dvojčaťa na zobrazenie logistických systémov.

Cieľom automatizácie v logistike je definovať optimálne procesy, ktoré zvyšujú efektivitu a produktivitu a tým zabezpečujú konkurencieschopnosť a nie, ako sa bežne predpokladá, znižovanie personálu. Naopak, automatizácia je v súčasnosti vhodným procesom, ako čeliť akútnemu a pretrvávajúcemu nedostatku kvalifikovaných pracovníkov. Požadovaným výsledkom je optimálna interakcia priestoru, človeka a stroja šetriaca zdroje pri rozumnom pomere cena/výkon.

Plne automatizované riešenie preto možno nie je vždy tým najlepším riešením. Toyota Material Handling, ktorá vždy usiluje o to, aby boli všetky aktivity udržateľné a vždy dosahovali najlepšie výsledky ,využíva digitálne dvojča v priebehu projektového poradenstva automatizačných projektov, aby spoločne so zákazníkom definovala optimálne, na mieru šité riešenie automatizácie. Tento virtuálny model zobrazuje objekt, ktorý sa má optimalizovať, s jeho pracovnými procesmi v 3D, čo jasne ukazuje, kde, čo a ako by sa dalo automatizovať.

Výhoda pre zákazníka je zrejmá: projekt je možné prehľadne štruktúrovať a rozčleniť na čiastkové oblasti automatizácie. To umožňuje rozhodnúť o realizácii projektu v súlade s možným rozpočtom v krátkodobých, strednodobých alebo dlhodobých investíciách.

Vymazať všetko