Digitálna logistika a „Lean 4.0”: Takáto bude TMH Europe na veľtrhu v Hannoveri

Spoločnosť Toyota Material Handling Europe revidovala svoj prístup k Hannoverskému veľtrhu. Uvedomuje si totiž tempo zmien v logistickom odvetví a neustály vývoj nových technológií. Spoločnosť, ktorá sa predtým predstavila na jednom z najprestížnejších pavilónov v rámci CeMAT-u, sa rozhodla počas nasledujúcej prezentácie tohto odvetvia v apríli presťahovať do haly 4 a zamerať sa na digitálnu logistiku.

„V posledných rokoch sme veľa investovali do nových technológií, vlastných tímov, našich produktov a do spolupráce s inými spoločnosťami,“ vysvetľuje Ralph Cox, senior viceprezident pre operácie na trhu spoločnosti Toyota Material Handling Europe.

„Uvedomujeme si, že Hannover navštívi okolo 250-tisíc ľudí, aby sa dozvedeli o budúcich technológiách. Bolo preto pre nás prirodzenou voľbou presunúť sa v rámci tohto podujatia na také miesto, na ktorom nás ľahšie nájdu a môžeme sa tam s nimi podeliť o naše zmýšľanie,“ dodáva.

Mestečko Toyota plná príbehov

V hale 4 budú vystavovať vystavovatelia, ktorí pracujú s automatizáciou v oblasti logistiky.  Toyota predstaví celý rad riešení v tzv. „mestečku Toyota“. Zameria sa na niekoľko kľúčových oblastí. Ralph Cox pokračuje: „Toyota má dobrú reputáciu v tom, že je zdrojom šetrného myslenia. Pre nás to znamená nulový odpad (nulové plytvanie). Je základom všetkého, čo robíme, a to budeme prezentovať prostredníctvom príbehov, o ktoré sa podelíme s návštevníkmi v našom stánku.“

Z hľadiska hardvéru bude Toyota rozlišovať medzi manuálnymi, automatizovanými a autonómnymi strojmi. Autonómne koncepcie sa budú prezentovať fyzicky, pričom ukážeme, ako sa budú stroje v budúcnosti riadiť úlohami a tiež to, ako budú rozhodovať o svojej vlastnej optimalizovanej metodike a používať kamery na videnie. 

Automatizované vozíky spoločnosti Toyota budú tiež predvedené fyzicky – so zameraním na jednoduchosť a ľahkú integráciu do existujúcich logistických operácií. „Sme presvedčení, že ľudské zdroje by sa mali využívať tým najcennejším spôsobom, tak pre spoločnosť, ako aj pre samotných ľudí,“ vysvetľuje Cox, „a automatizácia je čoraz viac ten najlogickejší a komerčne najvýhodnejší spôsob, ako to dosiahnuť.“

Zameriavame sa aj na to, ako zefektívniť a posilniť manuálne operácie prostredníctvom tzv, „tímovej logistiky“. Tá je založená na racionalizovanom prístupe, ktorý zabezpečuje zásady „úlohy správneho vozíka a správneho fungovania“. V skratke ide o usporiadanie procesov spôsobom, ktorý využíva optimálny typ stroja pre každú fázu procesu, čím sa eliminuje odpad.

Toyota bola prvou spoločnosťou v tomto odvetví, ktorá integrovala telematickú technológiu, ako štandardné vybavenie do elektrických skladových vozíkov, čo oznámila na CeMAT-e v roku 2018. Do apríla tohto roku sa to stane realitou až  pre 130-tisíc vozíkov.  

Na HMI 2020 Toyota predstaví zónu venovanú konektivite, v ktorej sa budú demonštrovať výhody služieb z hľadiska prediktívneho servisu a zvýšenej podpory reality pre technikov. Ilustrovať sa budú aj spôsoby, ako sa môžu telematické údaje využiť na eliminovanie škôd a zvýšenie efektívnosti využitia vozíka. Ide zároveň o dve hlavné oblasti, v ktorých vzniká odpad v logistickom odvetví. 

Súčasťou príbehu TMH Europe na HMI 2020 budú aj environmentálne otázky. Spoločnosť v posledných rokoch vyrába vlastné lítium-iónové batérie s jedinečným modulárnym dizajnom. To umožňuje revolúciu v dizajne vozíkov, ktorý šetrí priestor a hmotnosť. 

Tiež umožňuje plánovanie viacnásobnej životnosti vozíka, pri ktorom sa predpokladá, že články batérií budú slúžiť na viacnásobnú životnosť vozíkov. Následne sa pred recykláciou použijú na ukladanie energie vyrobenej zo zdrojov, ako sú napríklad solárne panely. Tento úplný energetický cyklus sa prezentuje v energetickej zóne spoločnosti Toyota.

Spolupráca pre budúcnosť

Ďalším progresívnym prvkom prítomnosti TMH Europe na HMI 2020 je zóna spolupráce, v ktorej spoločnosť ukáže, ako spolupracuje s ostatnými spoločnosťami s vedúcim postavením v tomto odvetví. Patria medzi ne aj spoločnosť Eneo, ktorá je partnerom spoločnosti Toyota v oblasti solárnej energie, spoločnosti EcoVadis, Vanderlande či Bosch pre sledovanie zásielok.

V novembri 2019 spoločnosť Toyota Material Handling Europe usporiadala podujatie s názvom Logiconomi Forum, na ktorom sa zúčastnilo vyše 500 vedúcich predstaviteľov z tohto odvetvia. Išlo o vzdelávacie sedenia zamerané na nové, spoločne vyvinuté technológie. Etapa Logiconomi bude v apríli ďalšou témou stánku spoločnosti Toyota. Pôjde o sériu krátkych informatívnych stretnutí spoločnosti Toyota a jej partnerov.

Základom zostáva šetrné myslenie. V stánku spoločnosti Toyota bude na tomto podujatí umiestnené heslo „Lean 4.0“. „Správať sa šetrne je stredobodom toho, ako rozmýšľame, i toho, čo robíme,“ vysvetľuje Ralph Cox. „Keď naši zákazníci začínajú v rámci svojich logistických operácií využívať výhody digitálnych technológií, vidíme jasnú potrebu šetrnej stratégie na podporu budúceho plánovania. Tomu hovoríme ‘Lean 4.0’.”

Kontakt pre médiá

Toyota Material Handling Europe
Akiko Elmwall, PR Manager
+46 (0)142 8 6259, M: +46 (0)72 701 1577

Kontaktujte nás >

Vymazať všetko