Ako môžu ťahače zvýšiť efektivitu a just-in-time zásobovanie tovarom?

Chcete zvýšiť produktivitu hlavných procesov pri využití rovnakých zdrojov? Radi by ste optimalizovali pracovné procesy v oblasti zásobovania výroby a znížili zásoby materiálu v oblastiach súvisiacich s výrobou? A to všetko pri nižších nákladoch na vozový park a väčšej bezpečnosti zamestnancov?

Potom by ste mali zvážiť implementáciu riešenia s ťahačmi a prispôsobenými nákladnými súpravami do vašej prevádzky. Ťahače môžu výrazne prispieť k just-in-time výrobe, ale aj k elektronickému obchodu a kompletizácii objednávok. 

Priblížime vám význam štíhleho myslenia, výhody ťahačov, ako aj spôsob ich implementácie. Poskytneme vám tiež kľúčové informácie, aby ste zvážili toto riešenie pre vašu spoločnosť.

Základ a význam štíhleho myslenia

Vďaka vlastným skúsenostiam s výrobou podľa zásad štíhleho myslenia  poznáme vysoké nároky na prepravu materiálu z pohľadu výrobcu aj zákazníka. Už koncom 40. rokov minulého storočia, keď klasická výroba na montážnej linke, ktorú formoval Henry Ford, už nestačila čoraz individualizovanejšej výrobe, navrhol japonský výrobný manažér Taiichi Ohno s kolegom Shigeo Shingom výrobný systém Toyota, ktorý charakterizuje „just-in-time“ a „kanban“

V nasledujúcich desaťročiach si čoraz viac spoločností osvojovalo každý z cieľov tohto princípu: rozlišovať medzi činnosťami, ktoré pridávajú hodnotu, a činnosťami, ktoré ju nepridávajú, a vyhnúť sa tak akémukoľvek plytvaniu. 

V súčasnosti sa za súčasť riadenia dodávateľského reťazca (SCM) čoraz častejšie považuje celý reťazec pridanej hodnoty. To umožňuje vykonávať optimalizácie, ktoré znižujú náklady, a tým umožňujú získať konkurenčnú výhodu.

Vhodný príklad – automobilový priemysel

Bezvidlicová manipulácia s materiálom pomocou nosičov nákladu na kolesách, ktoré sú ťahané ťahačom, je v automobilovom priemysle dlhodobým štandardom.

 

Ak sú na výrobnej linke potrebné diely, ťahače zhromažďujú jednotlivé komponenty a dodávajú ich na miesto výroby just-in-time alebo just-in-sequence. Ide o efektívny proces, ktorý zvyšuje tok výroby a znižuje zásoby a náklady.

 

Pozitívne účinky logistiky ťahačov zvyšujú jej význam aj v iných odvetviach priemyslu a logistických sektoroch. Z dokonale koordinovanej intralogistiky však profitujú nielen veľké spoločnosti. Prechod na riešenie s ťahačmi sa môže oplatiť aj malým a stredným podnikom, ktoré na prepravu materiálu a tovaru používajú najmä vysokozdvižné vozíky.

Ťahače – presné a nákladovo efektívne

Ťahače sa považujú za najbezpečnejšie a najhospodárnejšie riešenie pre interný horizontálny tok materiálu. Vďaka plánovateľným a štandardizovaným logistickým procesom môžu dosiahnuť veľký nárast produktivity. Riešenia s automatizovanými ťahačmi sú veľmi efektívne z hľadiska personálu, času aj nákladov.

Ťahače s optimálne vybavenými prívesmi môžu prepravovať veľký počet nosičov nákladu súčasne. Manipulačná kapacita a prepravný objem sú výrazne vyššie ako pri iných logistických riešeniach a preprava materiálu je oveľa efektívnejšia.

Vďaka presne načasovanej koordinácii ťahačov sa dá predísť oneskoreniu výroby a prestojom. Ťahače tiež pomáhajú znížiť intenzitu internej dopravy. Vďaka optimalizovanému logistickému riešeniu už nie je potrebné ďalšie vybavenie na manipuláciu medzi logistickým ťahačom a miestom vykládky. 

Keďže materiál sa môže dodávať a odvážať jedným a tým istým ťahačom, znižujú sa aj časté jazdy naprázdno. Systém ťahačov je obzvlášť efektívny pri prekonávaní dlhších vzdialeností v interiéri a exteriéri, medzi výrobnými a skladovacími priestormi, ako aj pri bezpečnej preprave tovaru zo stanice do stanice.

Výhody ťahačov, ktoré oceníte:

 • vyššia spoľahlivosť, presnosť a transparentnosť toku materiálu,
 • štandardizovanejšie a efektívnejšie pracovné procesy,
 • kombinovaná preprava rôznych foriem nosičov nákladu,
 • vysokofrekvenčné zásobovanie a likvidácia,
 • vysoká priechodnosť materiálu,
 • lepšie využitie priestoru,
 • menší počet potrebných priemyselných nákladných vozidiel,
 • nižšie náklady na obstaranie a údržbu,
 • menej bezpečnostných rizík,
 • minimalizácia zásob súvisiacich s výrobou,
 • minimalizácia prestojov a prevádzky naprázdno.

Úspešná implementácia si vyžaduje dobré plánovanie

Pre úspešnú implementáciu efektívneho riešenia ťahačov je nevyhnutné komplexné plánovanie. Hospodársky pozitívny výsledok sa dá dosiahnuť len vtedy, ak sú zahrnuté všetky procesy, technické vybavenie a riadenie procesov. Vždy sa začína analýzou toho, ktorý systém ťahačov najlepšie spĺňa požiadavky, aby sa v konečnom dôsledku zvýšila efektivita. 

Na to, aby systém viedol k celkovému úspechu, by mala výmena nosičov nákladu prebiehať čo najrýchlejšie a najergonomickejšie. Preto by ste sa mali snažiť o ideálnu kombináciu prívesov a ideálnu technológiu nasadenia.

Prostredníctvom štandardizácie a zavedenia nízkoodpadových dodávateľských procesov možno realizovať transparentné a vysoko cyklické toky materiálu, a tým znížiť celkové prevádzkové náklady – celkové náklady na vlastníctvo (TCO).

Ďalší krok: automatizované ťahače

Automatizované ťahače predstavujú ďalší krok pri zvyšovaní logistickej produktivity opakujúcich sa procesov. V budúcnosti sa stupeň automatizácie ťahačov výrazne zvýši vďaka novým možnostiam riešenia Industry 4.0.

Obrovský potenciál má najmä čistá jazda a proces nakladania a vykladania. Pre automatizovanú prevádzku je ideálna napríklad opakujúca sa preprava materiálu na dlhé vzdialenosti cez prepojené výrobné haly. Zamestnanci sa môžu medzitým venovať produktívnejším úlohám.

Preto najmä v oblasti zásobovania výroby predstavujú ťahače pre mnohé spoločnosti značný potenciál zvýšenia efektivity. Vyplatia sa všade tam, kde je potrebné dopraviť náklad na správne miesto na ďalšie just-in-time spracovanie, teda v správnom čase a správnom množstve, alebo just-in-sequence spracovanie, teda aj v správnom poradí. Zamyslite sa nad tým, ako môžu pomôcť aj vašej spoločnosti.

Autor:
Per Franzén
Produktový manažér riešení s ťahačmi

Vymazať všetko