Ako funguje prenájom vysokozdvižných vozíkov od Toyoty

Krátkodobý prenájom vysokozdvižných vozíkov od spoločnosti Toyota Material Handling je obľúbenou službou širokého spektra zákazníkov. Prinášame vám najčastejšie otázky, ktoré vám objasnia, ako tento proces funguje.

1.  Aké firmy a kedy využívajú krátkodobý prenájom?

Krátkodobý prenájom využíva široké spektrum zákazníkov. Počas roka zaznamenávame niekoľko období, v ktorých je záujem o služby krátkodobého prenájmu podstatne vyšší ako v iných mesiacoch v roku. Od septembra do januára sa zvyčajne o prenájom vozíkov zaujímajú logistické spoločnosti, ktoré dodávajú tovar svojim zákazníkom v predvianočnom období.

 

Podobne, ale v menšej miere, ide tiež o obdobie pred Veľkou nocou, resp. v letných mesiacoch, počas ktorých najmä nápojový a stavebný priemysel akceleruje svoju produkciu. Z roka na rok sa však zvyšuje počet zákazníkov, ktorí potrebujú posilniť manipulačnú techniku za účelom vykonania medziročných inventúr. Spravidla ide o prenájom v trvaní 2 – 5 kalendárnych dní. Pre všetky spomenuté prípady je krátkodobý prenájom manipulačnej techniky ideálnym riešením.

2.  Aká je najkratšia resp. najdlhšia doba prenájmu pri krátkodobom prenájme?

Najkratšou jednotkou je jeden kalendárny deň. Pokiaľ zákazník nevie vopred odhadnúť, ako dlho bude potreba prenájmu vozíka trvať, zvyčajne sa dohodneme na dobe prenájmu na dobu neurčitú s rozumnou výpovednou lehotou. Máme zákazníkov uprednostňujúcich flexibilitu. Tú ponúka režim krátkodobého prenájmu  v porovnaní s režimom dlhodobého prenájmu.

 

V posledných mesiacoch sme zaznamenali výrazné skrátenie požadovanej doby krátkodobého prenájmu – až 50 % našich zákazníkov využíva služby krátkodobého prenájmu v dobe trvania na menej ako 30 dní, často však i menej ako 3 dni.

 

To však vytvára tlak na administratívne úkony, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou celého reťazca. Ten pozostáva z dôkladnej analýzy potrieb zákazníka, prípravy cenovej ponuky a následne zmluvy, prípravy vhodného vozíka a jeho transportu na miesto nasadenia a následného uvedenia zariadenia do prevádzky.

3.  Ako rýchlo viete zákazníkovi dodať vozík? Ako prebieha objednanie a dodanie vozíka?

Vo väčšine prípadov, ale najmä v prípade minimalizovania časových prestojov spojených s administratívou, sme schopní vozík pristaviť u zákazníka do menej ako 24 hod. od prvého vzájomného kontaktu. Po akceptovaní podmienok prenájmu a podpise zmluvy o nájme stroja, dodáme vozík priamo do zákazníkovho areálu. Existujú zákazníci, ktorí v dôsledku minimalizácie nákladov požadujú svojpomocnú dopravu. Naše skúsenosti však dokazujú, že v záujme rýchleho dodania a uvedenia do prevádzky je efektívnejšie využiť našich spoľahlivých zmluvných dopravných partnerov.

4.  Akou prenájmovou flotilou disponujete? Keď zákazník potrebuje zmanipulovať kontajner s hmotnosťou 10 ton, viete mu ho zabezpečiť?

Na Slovensku disponujeme flotilou s počtom viac ako 1000 vozíkov, ktoré vieme prenajať krátkodobo alebo dlhodobo. Prax ukázala, že dokážeme pokryť záujem našich obchodných partnerov najmä preto, lebo sa počas roka intenzívne zaujímame o ich potreby a dokážeme sa pripraviť na sezónnu špičku v časovom predstihu.

 

V prípade zadania požiadavky od zákazníka sa prioritne pokúšame zabezpečiť prenájom zariadení z našich vlastných zdrojov, následne prostredníctvom našich sesterských organizácií či externých partnerov. To platí aj pre požiadavky na vozíky v nadštandardných nosnostiach či inom, neštandardnom prevedení.

5.  Aká je cena krátkodobého prenájmu v porovnaní s dlhodobým? Kto uhrádza napr. dopravu vozíka ku zákazníkovi?

Teoreticky platí, že voľbou dlhodobého prenájmu viete ušetriť takmer 30 % nákladov v porovnaní s nákladmi na prenájom rovnakého vozíka v režime krátkodobého prenájmu. Vyššia cena za krátkodobý prenájom je daňou za flexibilitu, ktorú tento produkt ponúka. Zároveň zohľadňuje zvýšenú administratívnu a technicko-operatívnu záťaž. V prípade plánovania krátkodobého prenájmu v časovom predstihu sme schopní poskytnúť výrazné zľavy, ako aj rôzne množstevné či iné zľavy založené na lojalite. 

Vymazať všetko