Obsluhoa hore s kĺbovým podvozkom pre lepšie otáčanie