So stúpačkou

Toyota BT Staxio P-séria je vysoko produktívna vďaka platforme pre manipuláciu na dlhé vzdialenosti. Tento všestranný rad dosahuje vysokých výšok zdvihu a zvyškovej nosnosti a je tiež dostatočne kompaktný pre stiesnené priestory. Tento rad ponúka zakladače na nakladanie/vykladanie nákladných automobilov, manipuláciu s uzavretými paletami, manipuláciu s dvojitým nákladom a prevádzku chladiarenského skladu.

Vymazať všetko