Čo je to voľný zdvih?

Funkcia voľného zdvihu umožňuje zdvihnúť vidlice do určitej výšky bez vysunutia (zväčšenia výšky) zdvíhacieho zariadenia. V niektorých aplikáciách musí vozík prechádzať bránou, čo môže byť dôvod na voľbu zdvíhacieho zariadenia s voľným zdvihom.

Prejdite si svoju budovu a zmerajte výšky dverí, aby ste zistili požiadavky na výšku spusteného (zasunutého) zdvíhacieho zariadenia. Pokiaľ váš vozík operuje aj na palube kamiónov alebo pracuje vonku pod strechou, je treba mať na pamäti aj tieto rozmery.

Vymazať všetko