Bežné typy prídavných zariadení

Vidlice sú samozrejme najbežnejším prídavným zariadením vozíka. Avšak pre niektoré aplikácie sú vhodnejšie a užitočnejšie iné prídavné zariadenia (menej škôd, väčšia produktivita, bezpečnosť). Uveďme iba pár príkladov:

  • Bočný posuv umožňuje zo sedadla vodiča posúvať vidlice doľava alebo doprava tak, aby bolo možné vykonávať drobné korekcie polohy vidlíc bez manévrovania s vozíkom
  • Polohovač vidlíc umožňuje roztiahnutie vidlíc a ich prispôsobenie rozmeru rôznych paliet/nosičov nákladu.
  • Kliešťové prídavné zariadenie umožňuje zovretím uchopiť náklad zo strán bez poškodenia alebo deformácie produktu. K dispozícii je široká škála týchto zariadení, napríklad kliešte na rolky papiera, na balíky alebo biely tovar.
  • Rotátory majú vidlice pripevnené k otočnému zariadeniu, ktoré sa môže otáčať v rozsahu 180 alebo 360 stupňov. Tieto prídavné zariadenia slúžia na manipuláciu s debnami a kontajnermi.
  • Zariadenia na manipuláciu viacerých paliet umožňujú pridaním druhého alebo tretieho páru vidlíc zvýšiť produktivitu práce. Obsluha môže naraz nabrať viac paliet a prepravovať ich vedľa seba. Tieto zariadenia nájdeme často v skladoch s potravinami a nápojmi.

Odborní predajcovia Toyota vám pomôžu s výberom správneho prídavného zariadenia pre váš podnik.

Vymazať všetko