BT Tyro - krok vpred od manuálnej manipulácie s materiálom

Modely BT Tyro sú naše základné paletové a stohovacie vozíky, ktoré sú dokonalé pre nenáročné aplikácie v stiesnených priestoroch, ako napríklad maloobchod, dielne, malé priemyselné závody a sklady. Paletové vozíky BT Tyro sú vhodné aj na nakladanie a vykladanie kamiónov. Spoľahlivé, jednoduché na používanie a dostupné za konkurencieschopnú cenu.
Vymazať všetko