Používame cookies, aby sme zabezpečili, že máte s našimi stránkami tie najlepšie skúsenosti. OK

Automatizovaná lakovňa v Mjölby

Myslíme na prírodu: V lakovni TMH došlo k úspore vody a zníženiu CO2

Automatickej lakovni spoločnosti Toyota Material Handling Europe sa podarilo znížiť spotrebu energie a odpadovej vody vo svojom závode Mjölby vo Švédsku. V každom kroku procesu lakovania totiž nastala optimalizácia vplyvu na životné prostredie. Spoločnosť tak opäť potvrdila, že jej na zdraví zamestnancov a obyvateľov skutočne záleží.

Aplikácia štíhleho myslenia v praxi

Závod v severskom Mjölby, spoločnosti Toyota Material Handling Manufacturing Švédsko, aplikuje „štíhle myslenie“ lakovaním svojich skladových vozíkov vo vysoko automatizovanej lakovni.

Jedinou manuálnou prácou je vešanie dielov na zdvihnutý dopravníkový pás. Potom začne automatizovaná cesta prostredníctvom predúpravy. Nasleduje sušenie, robotické lakovanie, vytvrdzovanie a chladenie. Nakoniec sa diely odoberú z dopravníka a odošlú na montážnu linku.

Lakovňa využíva práškovú farbu, ktorá sa sprejuje na diely. Zatiaľ čo prášok má negatívny elektrický náboj, náboj kovových častí je pozitívny, aby sa častice práškovej farby prilepili na diely.

Farba sa potom v peci na diely „pripečie“. Pri tomto procese sa nepoužívajú riedidlá, ktoré by znečisťovali vodu alebo vzduch. Možným rizikom pre pracovníkov a prostredie sú najmä emisie prchavých organických zlúčenín (VOC) vo vzduchu. Pri používaní práškovej farby sa taktiež nepoužíva farba na báze vody, čo znižuje znečistenie vody a vzduchu.

 

Zníženie hodnôt odpadovej vody a CO2

Lakovňa v Mjölby funguje na princípe udržateľnosti a štíhlej organizácie. Agneta Ring, manažérka udržateľnosti v spoločnosti Toyota Material Handling Manufacturing Švédsko, vysvetľuje jej ekologické výhody: „V roku 2009 sme masívne zainvestovali do tejto lakovne s vedomím, že dôjde k zníženiu nášho vplyvu na životné prostredie. Bolo to na začiatku nášho zoznamu spolu so zlepšením pracovného prostredia pre našich zamestnancov.“

Berúc do úvahy tento záväzok, si projektový tím stanovil nové ciele: nulovú odpadovú vodu, zníženie odpadu práškovej farby a spotreby energie, ako aj masívne zníženie emisií CO2 prechodom z LPG (skvapalneného plynu) na ústredné vykurovanie v procese predúpravy.

V každom kroku procesu lakovania nastala optimalizácia vplyvu na životné prostredie. Jeden z najväčších prínosov bol zaznamenaný v čistiacej stanici, v ktorej dochádza k čisteniu zvyškov špiny a oleja z oceľových plechov. Zatiaľ čo v starej lakovni bola voda na umývanie ohrievaná LPG, v súčasnosti je ohrievaná ústredným vykurovaním z mestskej siete.

To viedlo aj k zníženiu CO2, ktoré predstavovalo 340 ton ročne. Okrem toho sa čistiaca voda  filtruje a destiluje. Predtým, ako sa na záver upravuje UV svetlom, aby došlo k odstráneniu všetkých baktérií, prechádza cez uhlíkové filtre a ionizátor.

Potom sa voda môže opäť použiť. To viedlo k zníženiu odpadovej vody o 90 %. „Deň, keď sme symbolicky odpojili odpadovú rúru vedúcu do verejnej kanalizácie, bol naozaj mimoriadny,“ dodala Agneta Ring.

 

Nárast finančných úspor

Po vysušení sa diely prepravia do lakovacej skrine, v ktorej priemyselné roboty vykonajú všetku prácu. Farba je na báze prášku a neobsahuje žiadne rozpúšťadlá. Všetka nadbytočná prášková farba prepadá cez podlahový rošt a odsáva sa pre opätovné použitie.

Dnes máme pracovisko úplne bez rozpúšťadiel a dokázali sme zvýšiť opakované použitie práškovej farby z 67 % na 86 %. To vedie k finančným úsporám 75-tisíc eur ročne,“ potvrdzuje Marcus Johansson, projektový manažér pre rozvoj výroby v spoločnosti Toyota Material Handling Manufacturing Švédsko.

Výrobný systém minimalizuje poškodenia

Kamerový systém lakovne tiež pomáha „vidieť“, či sú komponenty pri vstupe do lakovacej skrine zavesené správne, a teda v súlade s Výrobným systémom spoločnosti Toyota, Poka Yoke. Táto metóda zabraňuje kolízii robotov so zle umiestnenými komponentmi, čím sa minimalizuje poškodenie zariadenia a zároveň dosahujú úspory v hodnote 50-tisíc eur ročne.

Agneta Ring uzatvára: „Jedným zo štyroch nosných pilierov nášho úsilia udržateľnosti je princíp 3R: Reduce (znížiť), Reuse (opakovane použiť), Recycle (recyklovať). Táto lakovňa je príkladom nášho štíhleho myslenia, ktoré podporuje zdravé financovanie a bezpečné pracovisko pri znížení vplyvu na životné prostredie.“

Mohlo by sa Vám tiež páčiť

Ľudia sa pozerajú na vysokozdvižné vozíky

Náš prístup k udržateľnosti

Spoločne môžeme maximalizovať bezpečnosť, minimalizovať dopad na životné prostredie a optimalizovať podnikové procesy.

Prečítať viac >
Použité vozíky v sklade

Kúpiť použitý vozík

Pomôžeme vám nájsť ideálny vozík, či nový nebo použitý. Podporte svoje podnikanie kvalitnými použitými vozíkmi!

Prečítajte si viac >
Servisní technici  kontrolujú Toyota vozík

Servis

Naše servisné plány zaistia fungovanie vášho podnikania a pomôžu lepšie využívať vaše vozíky akéhokoľvek typu. To vám umožní plánovať vašu činnosť s plnou dôverou!

Prečítajte si viac >

Výrobný systém Toyota TPS

V našich výrobných zývodoch aplikujeme metódu štíhlej výroby a uplatňujeme tzv. pull systém, čo znamená, že vyrábame len to, čo si vy objednáte.

Prečítajte si viac >