Používame cookies, aby sme zabezpečili, že máte s našimi stránkami tie najlepšie skúsenosti. OK

Právne upozornenie

Vstupom na tieto webové stránky súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami

Informácie o autorských právach

Obsah týchto stránok je majetkom spoločnosti Toyota Material Handling Europe a je chránený zákonmi autorského práva, všetky práva vyhradené. Môžete sťahovať alebo tlačiť papierové kópie jednotlivých stránok a /alebo častí webu za predpokladu, že neodstránite žiadne autorské práva či iné vlastnícke oznámenia. Nesmiete reprodukovať (úplne alebo z časti), predávať (elektronicky alebo inak), upravovať, prepájať alebo použiť pre akýkoľvek verejný čí komerčný účel bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Toyota Material Handling Europe, ďalej tiež Toyota Material Handling Slovensko, s.r.o..

Odkazy

Môžete opustiť webové stránky Toyota Material Handling Slovensko, s.r.o., keď pristupujete k niektorým externým odkazom prostredníctvom tejto webovej stránky. Majte na vedomí, že informácie a software na týchto webových stránkach boli zostavené a vydané inými subjektmi než Toyota Material Handling Slovensko, s.r.o a Toyota Material Handling Slovensko, s.r.o. nepotvrdzuje ani neprijíma žiadnou zodpovednosť za obsah takýchto webových stránok, ani služby alebo výrobky, ktoré sa môžu na týchto stránkach objaviť. Toyota Material Handling Slovensko, s.r.o. nezaručuje, že materiály na tejto webovej stránke alebo materiály na externých zdrojoch budú bez infekcie, víru, červov, trojských koní a / alebo iných škodlivých kódov, ktoré môžu mať kontaminujúce vlastnosti.

Žiadna záruka a obmedzenia zodpovednosti

Toyota Material Handling Slovensko, s.r.o. nenesie žiadnou zodpovednosť a nebude zodpovedná za akékoľvek straty alebo škody vzniknuté priamo či nepriamo (vrátane špeciálnej, náhodnej alebo následnej strate či škode) z Vášho používania tejto webovej stránky, vrátane akejkoľvek straty, poškodenia alebo náklady z toho vyplývajúce - chyby alebo nepresnosti na tomto webe, jeho obsah alebo súvisiace služby, či nedostupnosť internetových stránok alebo akejkoľvek jeho časti, a služby s ním spojené.

Zmeny týchto zásad

Upozorňujeme, tieto zásady a právne predpisy sa môžu meniť. Ak máte akékoľvek dotazy, neváhajte nás kontaktovať.