pripojené a inteligentné vozíky od Toyoty

Objavte pripojené a inteligentné vozíky od Toyoty

Inteligentné vozíky: optimalizácia vašej prevádzky

Viete presne, koľko času vaše vozíky najazdia po sklade? Alebo koľko prestojov majú vaše vozíky? Existuje riešenie na optimalizáciu intervalov údržby a zníženie celkových nákladov? Teraz existuje jednoduchý spôsob, ako riadiť procesy vo vašej organizácii, zvýšiť efektivitu, produktivitu a bezpečnosť.

Všetky skladové vozíky od Toyota Material Handling objednané po 1. októbri 2018 sú vybavené integrovanou telematikou. V spoločnosti Toyota sme v tomto odvetví vďaka inteligentným vozíkom ako štandardom prevzali vedúce postavenie, pretože vám chceme ponúknuť vozíky a nástroje pre štíhlu logistickú prevádzku. Inštalácia telematického hardvéru ako štandardu umožňuje jednoduchý prístup ku všetkým údajom od momentu výroby. Týmto spôsobom môžete ľahko sprístupniť a analyzovať údaje o vašom inteligentnom vozíku, aby ste pochopili a zlepšili operácie vo vašej prevádzke.

Inteligentné vozíky spoločnosti Toyota ako štandard poskytujú prehľad údajov o prevádzkových hodinách, využívaní, servise a prenájme, ako aj možnosť poslať žiadosť o servis cez mobilnú aplikáciu. Ak chcete mať plnú kontrolu nad vašimi činnosťami, pomocou aplikácie viete v zozname flotily získať rýchly prehľad o vašich inteligentných vozíkoch. Takto jednoducho si tiež viete odsledovať, nakoľko sa vaše vozíky používajú z hľadiska prevádzkových hodín, aby ste mohli správne načasovať ich údržbu a znížili tak zbytočné náklady kvôli prestojom v prevádzke. Aby ste zvýšili pohotovosť vozíka počas prevádzky, jednoducho stačí kontaktovať svoj servisný tím cez túto aplikáciu.

Prehľad zoznamu flotily

Budete mať prístup na webový portál a prehľad všetkých inteligentných vozíkov na prevádzke. Zobrazí sa vám počet najazdených motohodín, čísla vozíkov flotily, servisné údaje a údaje o zmluve o prenájme.

Využitie vozíka

Sledujte prevádzkové hodiny a prispôsobte servisné intervaly tak, aby ste zabezpečili vozíku dlhší životný cyklus.

Požiadavka na servis

Prostredníctvom webového portálu alebo aplikácie môžete  byť v kontakte so svojim servisným tímom odoslaním fotografie a/alebo správy.

Správa flotily I_Site fleet management

Ak potrebujete niečo zlepšiť, jedným kliknutím môžete aktivovať I_Site a monitorovať svoje vozíky a vodičov .

Ako modernizáciou prevádzky na službu I_Site zlepšíte svoju prevádzku

Inteligentné vozíky sa dajú cez službu I_Site jednoducho pripojiť k systému riadenia flotily od Toyoty. Jedným kliknutím sa aktivuje technológia, ktorá umožňuje sledovať vaše činnosti a využiť tieto údaje na odhalenie a riešenie problémov. Služba I_Site ponúka podrobné správy, ktoré vám pomôžu správne sa rozhodnúť pri používaní a vylepšení vozíkov, monitorovať, ktorí vodiči majú povolenia iba na niektoré typy vozíkov, a okrem iného, aj optimalizovať servisné intervaly.

VIAC O I_SITE

Inteligentné vozíky prepájajú vaše podnikanie

Ako inteligentné vozíky dneška pripravia vaše podnikanie na budúcnosť?

Inteligentné vozíky vám už dnes pomôžu zabezpečiť budúcnosť vašich logistických prevádzok. Vďaka zberu a analýze údajov o vašich inteligentných vozíkoch budete môcť nepretržite optimalizovať rôzne oblasti vášho podnikania. Budete schopní predĺžiť životnosť vašich zariadení a optimalizovať počet vozíkov potrebných počas rôznych fáz roka. Budete tiež môcť lepšie využiť najrôznejšie obchodné ponuky prispôsobené na mieru vašim potrebám, napríklad prenájom vozíkov platený podľa prevádzkových hodín. A dokonca vďaka proaktívnej údržbe a servise predísť budúcim prestojom.

Ako inteligentné vozíky prispievajú ku štíhlym prevádzkam?

Vo svete, v ktorom je všetko vzájomne prepojené, vám inteligentné vozíky poskytujú tie správne informácie pre dokonalú kontrolu, správne rozhodovanie a zvýšenie efektivity vašich prevádzok. Budete môcť merať a zlepšovať výkonnosť a dokonca vykonávať zásahy na diaľku. Nech vlastníte jeden vozík, alebo rozsiahlu flotilu vozíkov na mnohých pracoviskách po celom svete. Výsledok? Štíhla prevádzka s mimoriadnym stupňom optimalizácie, bez plytvania energiami, časom a priestorom.

Naša vízia inteligentnej logistiky
Manažér si prezerá I_Site on iPad

Manažment flotily I_Site

I_Site prepája vašu flotilu, zhromažďuje dáta, poskytuje prehľad o dianí v prevádzkach a napovedá, ako optimalizovať vaše pracovné procesy.

Prečítajte si viac >

Navštívte náš e-shop

Navštívte náš e-shop

Nájdite ďalšie informácie o produktoch, ďalších funkciách a možných doplnkoch našich vozíkov, ako sú retraky, paletové vozíky a vychystávacie vozíky.

Nakúpiť onlline

Autopilot pri horizontálnom transporte

Automatizované riešenia

Naše rady automatizovaných vozíkov a nosičov nákladu ponúkajú vyspelé a flexibilné riešenie pre efektívnejšiu a hospodárnejšiu manipuláciu s tovarom.

Prečítajte si viac >

Technológia budúcnosti

Technológia budúcnosti

Inteligentná logistika a Logiconomi ponúkajú riešenia pre súčasnosť a víziu pre budúcnosť. 

Prečítať viac >